Home » » Tentang Pamor Keris Pusaka

Tentang Pamor Keris Pusaka

Pamor Keris Pusaka


Buntel mayit-Beras wutah-Ngulit Semangka-Pulo Tirta-Udan Mas-Ron Genduru-Blarak Sinered-Untu Walang-lintang kemukus-tirto tedjo-rojo gundolo-naga rangsang-bulu ayam-kuto mesir-sulaiman-jung isi dunya-sumur bandung-sumsum buron-sanak-wahyu tumurun-pancuran emas-kulit semangka-wengkon isen-bendo segodo-uler lulut-gumbala geni-kenongo ginubah-lar gangsir-lawe saukel-mayang mekar mrutu sewu-segara wedhi-sekar kopi-slewah-toya mambeg-tunggak semi-unthuk banyu-pula tirta-untu walang-triman-tambal wengkon-dwi warna-tri warna-melati sinebar-melati rinonce