Home » » Tentang Pusaka

Tentang Pusaka


Tentang Pusaka
Inilah 241 Keris Pusaka Sakti yang banyak orang cari berdasarkan data pencarian, Keris-keris tersebut banyak diburu oleh pecinta seni tosan aji maupun penggemar benda bertuah karena selain dianggap barang antik banyak kalangan menganggap apabila mempunyai keris bertuah dengan kekuatan magis tingkat tinggi maka kehidupan, karir dan usahanya akan jauh lebih sukses, menjadi orang yang mempunyai derajat dan ekonomi yang mapan, serta bisa membantu menuntaskan problem kehidupan.
Dan inilah 241 Keris Pusaka Sakti yang paling banyak diminati :
Keris Pusaka Sakti
Penarikan Keris Pusaka Sakti

    Keris mpu gandring
    Keris setan kober
    Keris kyai sengkelat
    Keris kyai sabuk inten
    Keris omyang jimbe
    Keris kyai condong campur
    Keris naga sasra
    Keris nogo sosro sabuk inten
    Keris naga siluman
    Keris pusaka sunan kalijaga
    Keris sakti ciung wanara
    Keris sempono bungkem
    Keris pusaka diponegoro
    Keris pusaka soekarno
    Keris pamor buntel mayit
    Keris pamor junjung drajat
    Keris pamor beras wutah
    Keris pamor blarak sineret
    Keris pamor sodo lanang
    Keris pamor bulu ayam
    Keris singkir geni
    Keris singkir angin
    Keris pamor melati ronce
    Keris pamor udan mas
    Keris pusaka betok
    Keris pusaka  brojol
    Keris pusaka tilam upih / taming sari
    Keris pusaka panji nom
    Keris pusaka jaka upa
    Keris semar mesem
    Keris pusaka karna tinanding
    Keris pusaka kebo teki
    Keris pusaka kebo lajer
    Keris pusaka jalak
    Keris pusaka sempaner
    Keris pusaka damar murub
    Keris pusaka tumenggung
    Keris patrem
    Keris pusaka sinom worawari
    Keris pusaka condong campur
    Keris pusaka kalamisani
    Keris pusaka pasopati
    Keris pusaka jalak dinding
    Keris pusaka jalak sumelang gandring
    Keris pusaka jalak ngucup madu
    Keris pusaka jalak sangu tumpeng
    Keris pusaka jalak ngore
    Keris pusaka mundarang
    Keris pusaka yuyu rumpung
    Keris pusaka semar tinandu
    Keris pusaka ron teki
    Keris pusaka kelap lintah
    Keris pusaka sujen ampel
    Keris pusaka lar ngatap
    Keris pusaka mayat
    Keris pusaka putut kembar
    Keris pusaka mangkurat
    Keris pusaka sinom
    Keris pusaka kala muyeng / kala munyeng
    Keris pusaka tilam sari
    Keris pusaka jalak tilam sari
    Keris pusaka wora-wari
    Keris pusaka urubing dilah
    Keris pusaka jaka lola
    Keris pusaka sepang
    Keris Cundrik
    Keris Cengkrong
    Keris pusaka nagapasa
    Keris pusaka naga tapa
    Keris pusaka jalak ngoceh
    Keris pusaka kala nadah
    Keris pusaka pudak sategal
    Keris pusaka singa barong
    Keris pusaka singo kikik
    Keris pusaka mahesa kantong
    Keris pusaka jangkung pacar
    Keris pusaka jangkung mangkurat
    Keris pusaka mahesa nempuh
    Keris pusaka mahesa soka
    Keris pusaka segara winotan
    Keris pusaka jangkung
    Keris pusaka campur bawur
    Keris pusaka tebu sauyun
    Keris pusaka lar monga
    Keris pusaka manglar monga
    Keris pusaka sumelang gandring
    Keris pusaka pandawa
    Keris pusaka pandawa cinarita
    Keris pusaka pulanggeni
    Keris pusaka anoman
    Keris pusaka  mahesa dengen
    Keris pusaka pandawa lare
    Keris pusaka naga sarira
    Keris pusaka naga siluman
    Keris pusaka kebo dengen
    Keris pusaka carubuk
    Keris pusaka sempono bungkem
    Keris pusaka naga keras
    Keris pusaka sempana panjul
    Keris pusaka jaran guyang
    Keris pusaka megantara
    Keris pusaka kidang soka
    Keris pusaka carang soka
    Keris pusaka kidang mas
    Keris pusaka panji sekar
    Keris pusaka panimbal
    Keris pusaka jaruman
    Keris pusaka sabuk tampar
    Keris pusaka buta ijo
    Keris pusaka kidang milar
    Keris pusaka carita daleman
    Keris pusaka carita keprabon
    Keris pusaka carita bungkem
    Keris pusaka carita gandu
    Keris pusaka carita prasaja
    Keris pusaka carita genengan
    Keris pusaka jaka wuru
    Keris pusaka santan
    Keris pusaka kyai sabuk inten
    Keris pusaka jaka rumeksa
    Keris pusaka sengkelat
    Keris pusaka parung sari
    Keris pusaka mangan kala
    Keris pusaka kantar
    Keris pusaka sepokal
    Keris pusaka lung gandu
    Keris pusaka naga sasra
    Keris pusaka mangkunegoro
    Keris pusaka bima kurda
    Keris pusaka kara welang
    Keris pusaka bima kurda
    Keris pusaka carang buntala
    Keris pusaka sedet
    Keris pusaka ragawilah
    Keris pusaka raga pasung
    Keris pusaka mahesa nabrang
    Keris pusaka carita buntala
    Keris pusaka carita kalentang
    Keris pusaka ngamper buta
    Keris pusaka trimurda
    Keris pusaka bima kurda
    Keris pusaka kala tinanding
    Keris pusaka trisirah
    Keris pusaka drajid
    Keris pusaka tagawirun
    Keris pusaka kala bendu
    Keris bisa berdiri sendiri
    Keris pusaka jawa
    Keris pusaka melayu
    Keris kerajaan segaluh
    Keris kerajaan pajajaran
    Keris kerajaan kahuripan
    Keris kerajaan jenggala
    Keris kerajaan singasari
    Keris kerajaan majapahit
    Keris kerajaan madura kuno
    Keris kerajaan blambangan
    Keris kerajaan sedayu
    Keris kerajaan tuban
    Keris kerajaan sendang
    Keris kerajaan pengging
    Keris kerajaan demak
    Keris kerajaan pajang
    Keris kerajaan madiun kuno
    Keris kerajaan kahuripan
    Keris kerajaan mataram
    Keris kerajaan amangkurat
    Keris kerajaan paku buwono
    Keris kerajaan cirebon
    Keris kerajaan kartasura
    Keris kerajaan hamengku buwono
    Keris asihan
    Keris pamengkang jagad.
    Keris pegat waja.
    Keris wos wutah.
    Keris ngulit semangka
    Keris tambal.
    Keris pulo tirto.
    Keris sumsum buron.
    Keris melati rinonce.
    Keris adeg.
    Keris mrambut.
    Keris sekar lampes.
    Keris ilining warih.
    Keris blarak ngirid.
    Keris koro welang.
    Keris ron genduru.
    Keris mayang mekar.
    Keris kenanga ginubah.
    Keris tumpal keli.
    Keris bendosegodo.
    Keris melati sinebar.
    Keris sekar kopi.
    Keris bonang rinenteng.
    Keris jung isi dunya.
    Keris tunggak semi.
    Keris bawang sebungkul.
    Keris udan mas.
    Keris sisik sewu.
    Keris putri kinurung.
    Keris gumbolo geni.
    Keris tangkis.
    Keris pengawak waja.
    Keris kul buntet.
    Keris rojo sulaiman.
    Keris batu lapak.
    Keris tunggul wulung.
    Keris lintang kemukus.
    Keris pancuran mas.
    Keris sada saler.
    Keris wengkon.
    Keris satriya pinayungan.
    Keris segara wedhi.
    Keris untu walang.
    Keris tundung musuh.
    Keris dhadhung muntir.
    Keris rahtama.
    Keris pusar bumi.
    Keris sodo sakler.
    Keris cahaya nur.
    Keris sekar tebu.
    Keris kelabang sayuto.
    Keris jala tunda.
    Keris sumur bandung.
    Keris buntel mayit.
    Keris kendhit gumantung.
    Keris kupu tarung.
    Keris mrutu sewu.
    Keris ratu pinayungan.
    Keris lawe setukel.
    Keris yogapati.
    Keris kinasihan.
    Keris kalacakra.
    Keris telaga membleng.
    Keris panguripan.
    Keris ganggeng kanyut.
    Keris wengkon.
    Keris tejo kinurung.
    Keris rojogundolo.
    Keris uler lulut.
    Keris Guru Spiritual.